(1) García Molina,F (2167) - García Salazar,M (1680)
XIV Abierto Carchuna La Palma (3), 07.04.20071.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Qe2 d6 7.c3 Bg4 8.d3 0-0 9.Rd1 b5 10.Bb3 Be6 11.Nbd2 b4 12.Nf1 bxc3 13.bxc3 Rb8 14.Be3 a5 15.Ba4 Bd7 16.Rdb1 Ng4 17.Ng3 Nxe3 18.fxe3 Bh4 19.Nf5 Bg5 20.Bxc6 Bxc6 21.Rxb8 Bxe3+ 22.Qxe3 Qxb8 23.Ne7+ Kh8 24.Nxc6 Qb2 25.Rf1 Qxc3 26.Ne7 Rb8 27.Ng5 1-0